p1fort = 150
p2fort = 150
p1gold = 2
p2gold = 2
p1stone = 200
p2stone = 200
p1vinn = 0
p2vinn = 0
p1navn = ""
p2navn = ""
p = 1
vinner = 0
bakgrunn = loadImage("natur.jpg")


println("Hva heter du, player 1?")
p1navn = readln()

println("Og du da, player 2? Hva heter du?")
p2navn = readln()

println("Trykk på 's' for å starte.")
while readChar() != 's' do
done 

while TRUE do
  if vinner == 1 then
    cls()
    p1vinn = p1vinn + 1
    println("Gratulerer, "p1navn"! Du vant!")
    println("")
    println(""p1navn": "p1vinn"")
    println(""p2navn": "p2vinn"")
    println("")
    println("Trykk på 'i' for å spille igjen.")
    while readChar() != 'i' do
    done
    vinner = 0
    p = 2
  endif
  
  if vinner == 2 then
    cls()
    p2vinn = p2vinn + 1
    println("Gratulerer, "p2navn"! Du vant!")
    println("")
    println(""p1navn": "p1vinn"")
    println(""p2navn": "p2vinn"")
    println("")
    println("Trykk på 'i' for å spille igjen.")
    while readChar() != 'i' do
    done
    vinner = 0
    p = 1
  endif
  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
p1fort = 150
p2fort = 150
p1gold = 2
p2gold = 2
p1stone = 200
p2stone = 200
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    
while vinner == 0 do
  cls()
  mye()
  
wait(20)
      
done
done

function p1turn()
  
  
  if keyPressed(49)then
    if p1stone > 75 or p1stone == 75 then
      p1stone = p1stone - 75
      p1gold = p1gold + 1
      p = 2
    elseif p1stone < 75 then
      println("Du har ikke nok stone!")
      wait(1000)
    endif
  
  elseif keyPressed(50) then
    if p1gold > 1 or p1gold == 1 then
      p1gold = p1gold - 1
      p1stone = p1stone + 75
      p = 2
    elseif p1gold < 1 then 
      println("Du har ikke nok gold!")
      wait(1000)
    endif
  
  elseif keyPressed(51) then
    if p1stone > 50 or p1stone == 50 then
      repeat 20 times
        fillShape(20,20,20,p1fort + 20,100,p1fort + 20,100,20)
        fillShape(width() - 20,20,width() - 20,p2fort + 20,width() - 100,p2fort + 20,width() - 100,20)
        p1fort = p1fort + 2
        wait(40)
        cls()
      done
      p = 2
      p1stone = p1stone - 50
    elseif p1stone < 50 then
      println("Du har ikke nok stone!")
      wait(1000)
    endif
  
  elseif keyPressed(52) then
    repeat 25 times
      fillShape(20,20,20,p1fort + 20,100,p1fort + 20,100,20)
      fillShape(width() - 20,20,width() - 20,p2fort + 20,width() - 100,p2fort + 20,width() - 100,20)
      p1fort = p1fort - 2
      wait(40)
      cls()
    done
    p = 2
    p1stone = p1stone + 40
  
  elseif keyPressed(53) then
    if p1stone > 130 or p1stone == 130 then
      repeat 25 times
        fillShape(20,20,20,p1fort + 20,100,p1fort + 20,100,20)
        fillShape(width() - 20,20,width() - 20,p2fort + 20,width() - 100,p2fort + 20,width() - 100,20)
        p2fort = p2fort - 2
        wait(40)
        cls()
      done
      p = 2
      p1stone = p1stone - 130
    elseif p1stone < 130 then 
      println ("Du har ikke nok stone!")
      wait(1000)
    endif
    
  elseif keyPressed(54) then
    if p1gold > 4 or p1gold == 4 then
      p2gold = p2gold - 3
      p2stone = p2stone - 100
      p1gold = p1gold - 4
      p = 2
    elseif p1gold < 4 then
      println("Du har ikke nok gold!")
      wait(1000)
    endif
    
elseif keyPressed(55) then
  if p1gold > 5 or p1gold == 5 then
    repeat 100 times
      fillShape(20,20,20,p1fort + 20,100,p1fort + 20,100,20)
      fillShape(width() - 20,20,width() - 20,p2fort + 20,width() - 100,p2fort + 20,width() - 100,20)
      p2fort = p2fort - 2
      wait(40)
      cls()
    done
    p = 2
    p1gold = p1gold - 5     
  elseif p1gold < 5 then
    println("Du har ikke nok gold!")
    wait(1000)
  endif
endif

endfunc

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

function p2turn()
  
  
  if keyPressed(49)then
    if p2stone > 75 or p2stone == 75 then
      p2stone = p2stone - 75
      p2gold = p2gold + 1
      p = 1
    elseif p2stone < 75 then
      println("Du har ikke nok stone!")
      wait(1000)
    endif
  
  elseif keyPressed(50) then
    if p2gold > 1 or p2gold == 1 then
      p2gold = p2gold - 1
      p2stone = p2stone + 75
      p = 1
    elseif p2gold < 1 then 
      println("Du har ikke nok gold!")
      wait(1000)
    endif
  
  elseif keyPressed(51) then
    if p2stone > 50 or p2stone == 50 then
      repeat 20 times
        fillShape(20,20,20,p1fort + 20,100,p1fort + 20,100,20)
        fillShape(width() - 20,20,width() - 20,p2fort + 20,width() - 100,p2fort + 20,width() - 100,20)
        p2fort = p2fort + 2 
        wait(40)
        cls()
      done
      p = 1
      p2stone = p2stone - 50
    elseif p2stone < 50 then
      println("Du har ikke nok stone!")
      wait(1000)
    endif
  
  elseif keyPressed(52) then
    repeat 25 times
      fillShape(20,20,20,p1fort + 20,100,p1fort + 20,100,20)
      fillShape(width() - 20,20,width() - 20,p2fort + 20,width() - 100,p2fort + 20,width() - 100,20)
      p2fort = p2fort - 2
      wait(40)
      cls()
    done
    p = 1
    p2stone = p2stone + 40
  
  elseif keyPressed(53) then
    if p2stone > 130 or p2stone == 130 then
      repeat 25 times
        fillShape(20,20,20,p1fort + 20,100,p1fort + 20,100,20)
        fillShape(width() - 20,20,width() - 20,p2fort + 20,width() - 100,p2fort + 20,width() - 100,20)
        p1fort = p1fort - 2
        wait(40)
        cls()
      done
      p = 1
      p2stone = p2stone - 130
    elseif p2stone < 130 then 
      println ("Du har ikke nok stone!")
      wait(1000)
    endif
    
  elseif keyPressed(54) then
    if p2gold > 4 or p2gold == 4 then
      p1gold = p1gold - 3 
      p1stone = p1stone - 100
      p2gold = p2gold - 4
      p = 1
    elseif p2gold < 4 then
      println("Du har ikke nok gold!")
      wait(1000)
    endif
    
elseif keyPressed(55) then
  if p2gold > 5 or p2gold == 5 then
    repeat 100 times
      fillShape(20,20,20,p1fort + 20,100,p1fort + 20,100,20)
      fillShape(width() - 20,20,width() - 20,p2fort + 20,width() - 100,p2fort + 20,width() - 100,20)
      p1fort = p1fort - 2
      wait(40)
      cls()
    done
    p = 1
    p2gold = p2gold - 5     
  elseif p2gold < 5 then
    println("Du har ikke nok gold!")
    wait(1000)
  endif
endif

endfunc

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
function mye()
  if p == 1 then 
    cls()
    
    grafikk()    
    readChar()
    p1turn()
    
  elseif p == 2 then
    cls()
    
    p = 2
    grafikk()
    readChar()
    p2turn()
  endif

  
 if p1stone < 0 then
    p1stone = 0
  endif
  if p1gold < 0 then
    p1gold = 0
  endif
  if p1fort < 0 or p1fort == 0 then
    vinner = 2
  endif
  if p1fort > 300 or p1fort == 300then 
    vinner = 1
  endif
  
  if p2stone < 0 then
    p2stone = 0
  endif
  if p2gold < 0 then
    p2gold = 0
  endif
  if p2fort < 0 or p2fort == 0 then
    vinner = 1
  endif
  if p2fort > 300 or p2fort == 300 then 
    vinner = 2
  endif
  


  

  
endfunc  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
function grafikk()

  drawImage(bakgrunn,0,-80)

  if p == 1 then
    println("               "p1navn"s tur")
  elseif p == 2 then
    println("               "p2navn"s tur")
  endif
  
  println("P1                                                                         p2")
  println("gold = "p1gold"                                                             gold = "p2gold"")
  println("stone = "p1stone"                                                       stone = "p2stone"")
  println("fort = "p1fort"                                                         fort = "p2fort"")
    color(0,0,255)
    fillShape(20,20,20,p1fort + 20,100,p1fort + 20,100,20)
    color(255,0,0)
    fillShape(width() - 20,20,width() - 20,p2fort + 20,width() - 100,p2fort + 20,width() - 100,20)
    color(255,255,255)
  println("(1) bruk 75 stone for å få 1 gold  (5) bruk 130 stone for å ta 50 fort")
  println("(2) bruk 1 gold for å få 75 stone  (6) bruk 4 gold for å ta 3 gold og 100 stone")
  println("(3) bruk 50 stone for å få 40 fort (7) bruk 5 gold for å ta 200 fort ")
  println("(4) bruk 50 fort for å få 40 stone")
 
endfunc