a = 0
b = 0
c = 0
d = 0 
e = 0
f = 0
g = 0
h = 0
i = 0
j = 0
k = 0
l = a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k
z = 1

println("Velg tall i titallsystemet du vil konvertere")
y = readln()

println("Velg tallsystem du vil konvertere til (Ingen desimaler og helst ensifret)")
x = readln()

n = 0
println("Velg hastighet (millisekund)")
m = readln()

x = toReal(x)
y = toReal(y)
m = toReal(m)


println(l"          0")

while n == 0 do

if y + 1 == z then
n = 1
else

l = 0

a = a + 1

if a == x then
a = 0
b = b+10
endif;

if b == x*10 then
b = 0
c = c+100
endif;

if c == x*100 then
c = 0
d = d + 1000
endif;

if d == x*1000 then
d = 0
e = e + 10000
endif;

if e == x*10000 then
e = 0
f = f + 100000
endif;

if f == x*100000 then
f = 0
g = g + 1000000

endif;

if g == x*1000000 then
g = 0
h = h + 10000000
endif;

if h == x*10000000 then
h = 0
i = i + 100000000
endif

if i == x*100000000 then
i = 0
j = j + 1000000000
endif;

if j == x*1000000000 then
j = 0
k = k + 10000000000
endif;l = a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k

println(l"          "z)
wait(m)

endif;

z = z + 1

done;

println (k/10000000000, "-", j/1000000000, "-", i/100000000, "-", h/10000000, "-", g/1000000, "-", f/100000, "-", e/10000, "-", d/1000, "-", c/100, "-", b/10, "-", a)